Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2014

szczyto
7602 eaeb 420
Reposted fromfoods foods viareasonscanneverwin reasonscanneverwin
szczyto

January 16 2014

szczyto
Zwykła ludzka miłość polega na tym, że kocha się kogoś, kto jest tak miły w dotyku, że ewentualne jego wady są już nieważne.
— J. Pilch, Tezy o głupocie, piciu i umieraniu
Reposted frommissbrodka missbrodka viatengomiedo tengomiedo
szczyto
Choć czytamy za pomocą mózgu, siedzibą artystycznych rozkoszy jest miejsce między łopatkami. Dreszczyk, który tam odczuwamy, jest z pewnością najwyższą formą emocji, jaką zdołała osiągnąć istota ludzka w procesie ewolucji czystej sztuki i czystej nauki. Czcijmy zatem te ciarki wzdłuż krzyża. Bądźmy dumni z tego, że jesteśmy kręgowcami, bo jesteśmy kręgowcami zwieńczonymi głową, w której płonie boski ogień. Mózg jest tylko przedłużeniem kręgosłupa; knot biegnie na całej długości świecy.

— Vladimir Nabokov / Wykłady o literaturze
szczyto
Rzad­ko myśli­my o tym, co ma­my, lecz zaw­sze o tym, cze­go nam brak.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromSzyszek4 Szyszek4 viamrsciastko mrsciastko

July 02 2012

szczyto
7248 595a 420
Reposted fromkniepuder kniepuder

August 01 2011

szczyto
1102 47e0 420
Reposted bymuszroomzgrzyb
szczyto
1012 5b32 420
Reposted bysalehddragmuszroomzescadakamykartur
szczyto
1006 cbc3
Reposted byBurkens Burkens
szczyto
0985 5d5d 420
szczyto
0874 044e 420

July 12 2011

szczyto
8542 a841 420
Reposted byolamikounusualzzuekskjuzmibemygodindisputabeltazniebieskimipamparejralotteemrskcitiesofnightnotforgetmepsocidaeTheStawiarskijulchenseveneecalifornia412iheartthishotlovedramathekillerinthecrowdwayofevolvingichihopezsiekochampatidagaeinexxMewaagateniaaaLadyJenmeczkajnnagorzkaczekoladadiedrunknosebleedlotteetylkokopytkopommy
szczyto
8506 b2f0 420
Reposted byfloxanna floxanna
szczyto
4816 ac65 420
szczyto
3885 ad05 420
szczyto
3845 58ef 420
Reposted bybiridomixKlaranessablondi000monnnn066
szczyto
2367 5532 420
Reposted byfryparampamdilatedpupilsshadowshowthe-devilitwojamatketezmartexxxneilanesscharlie69
szczyto
2305 b879 420
Reposted byremalifnneilaness
szczyto
2281 bfa4
szczyto
1440 3252
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl